Věra Ludíková (1943)

básnířka - poetino


ĉefpaĝo

 

 

Vidu Esperantan enciklopedion VikipedioEldonejo KAVA-PECH


  

Věra Ludíková

16. 6. 1943 Ústí nad Orlicí

Po maturitě nastoupila do Pragovky, 1969 zaměstnána v Odeonu, v 90. letech personalistka v nakladatelství Ivo Železný. Poté poradce v Parlamentu ČR. Členka Obce spisovatelů. Vede nakladatelství Chronos. Píše básně a poetické texty. Podrobnější biografie dle knihy Kdo je kdo. Spolupracuje se Zdenkem Wagnerem.

Verkistino de poezio kaj rakontoj, posedantino de la eldonejo Chronos. Kelkaj poemoj tradukitaj al Esperanto kaj aliaj lingvoj.Literární pořady - Literaturaj programojJarní 2024

ANTE PORTAS MMXXIII Před branami 2023Newsletter 71/2023

Růžový palouček

Velikonoční pozdrav 2023

Pastorela 2022 - autorské čeníAutorské čtení jaro 2022

Pastorela 2021

Jarní 2021

Betlém – Betlehemo

Kantáta 1 + 5 autorské čtení

Ludikova PF 2020

Foto o rekordu - Foto pri la rekordo

Český rekord - Ĉeĥa rekordo

Je jaro – Estas printempo 1 +55

PF 2019

Spisovatelka Věra Ludíková slaví

Kolik váží černá kapkaautorské čteníČlánek o Věře Ludíkové v časopise Čechoaustralan 2017, str. 22-24

Podobnost věčných témat - (Autorské čtení)

PF 2017

Usedám nad bílou stránku

PF 2016

Kutná Hora 2015 - Buďme vzorem pro ostatní

Ústí nad Orlicí 2015

La animo ne mortas

Lípa moudrosti

Duše neumírá PDF – autorské čtení

PF 2015

Vlna nad vlnu stoupá (Vzpomínky na pana kardinála Tomáše Špidlíka) – autorské čtení

PF 2014

Česká konference - Kutná Hora 17.11.2013

Malý básník – Svět knihy

Malý básník - Der kleine Dichter - Malý básnik

J. A. Komenský současné Evropě - vystoupení Věry Ludíkové na České konferenci v Kutné Hoře 17.11.2012 – film a text přednášky

Autorské čtení pondělí 2. dubna 2012 Náprstkovo muzeum

Otisky vesmíru

Přichází advent
Černá hodinka - Nigra horo 5.10. 2011Čas naděje

Až jednou budu se s tebou loučit, Praho - Pozvánka - hindsky

Novoročenka 2011 - česky a hindsky

Adventní očekávání

Rozhovor v České dialogu: Pocta Boženě Němcové

La stelo betlehema - Forgesitaj valoroj

Ektuŝoj tie kaj tie - En la regiono de la bela ĉeĥa lingvo

Poetiko kaj moralo - Nur la estonta - La unua poemo

La lando de graco - Honoro al Božena Němcová

Al Karel Němec el Sliač

Co jste očekávali a čeho jste se nedočkali po listopadu 1989?

Poetika a morálka

Autor a překladatel - Aŭtoro kaj tradukanto

Autor jako čtenář - Aŭtoro kiel leganto

Nebojte se  - Ne timu

Kamkoli půjdeš

Přátelství - Jarmila Králová

Vždycky to má cenu (Naše rodina 33/2007)

Posílám dál slova vyslyšivá (Naše rodina 33/2007)

Vzkříšení - služba lásky a oběti (2007)

Pastorela 12.12.2006

Poezie Věk nadějí

Česká bible v průběhu staletí

Pozitivní noviny - příspěvek do sborníku

 Na výstavě Svět knihy 2003  

Literární noviny o poselství Pošli to dál

Literární noviny

- Příspěvky do knížky Pošli to dál

Rozhovor pro Astro   Interparolo por Astro

Sbírky - Poemaroj

Váhy (1992)

Oni netuší (1993)

Uslyšet duši (1994)

Uslyšet duši, básně a texty (1997)

Ekaŭdi la animon / Uslyšet duši (1998, esperantsko-české vydání)

Uslyšet duši 1 + 10 (1999, s překladem do 10 jazyků)

Uslyšet duši 1 + 16 (2000, s překladem do 16 jazyků)

Kantáta (2001, s překlady do 12 jazyků)

Autorské večery (článek)

Pošli to dál I (poetická próza)

Sendu ĝin pluen I (2002)

Pošli to dál II (2003)

Sendu ĝin pluen II (2003)

Enkondukaj vortoj (2003)

 Pošli to dál III (2004)

Sendu ĝin pluen III (2004)

 

Novorečenka - Kristnaska kaj Novjara Poezio

 Pocta Boženě Němcové (2010)

Cesta ke světlu - 5. 4. 2005 - autorský večer Pošli to dál III

 

Odkazy na články na jiných internetových stránkách Ĉeĥa Esperanto-Asocio