Esperante

 

Ze současné české literatury

 

Věra Ludíková

 

Pošli to dál I

 

Pošli to dál II

 

Uslyšet duši

 

Z Literárních novin

 

Příspěvky do knížky Pošli_to_dál

 

Rozhovor pro Astro

 

Na_výstavě Svět_knihy 2003

 

Literární noviny o_poselství Pošli to dál

 

Kantáta

 

Autorské večery

 

 

Novoročenka 2002

POŠLI TO DÁL III

 

Chystejte oslavy! Duhové mosty se nahoře otvírají, nahoře z Vesmíru až dolů k nám. Otvírejte zlaté schrány jen zdánlivě nedobytné, zlomte pečetě a z pergamenů čtěte: Do genomu byl vložen sám Boží záměr učinit na Zemi člověka duchovního, svůj úkol až pochopí  ujmout se správy zodpovědně. Bůh je v nás, skrytý v lidském genomu, anebo je už velice blízko nás. Až teď věda směřuje k pochopení úvodu Janova evangelia: Na počátku bylo Slovo…, protože veliké objevy byly teprve nedávno učiněny. Shledáváš, že věda se Bohu přibližuje. Žasneš s každým dalším nahlédnutím do tajemství zrakům sice skrytého, a přece zřejmého, do tajemství genomu, naší genetické výbavy, jež vychází pouze ze čtyř písmen abecedy. A (adenin), G (guanin), T (tymin) a C (cytozin), magických písmen zázračné DNA (kyseliny deoxyribonukleové), jejichž střídání a kombinace vlastně představuje základní šifru genetické informace, skutečné Slovo na počátku všeho. Další písmeno U (uracil) nahrazuje v buněčném jádře písmeno T. Všechna krása věrných očí, třepotavých křídel kolibříků, zralých broskví i popadaných šištic v lese, všechna nekonečná rozmanitost je zapsána v DNA, v neuvěřitelně dlouhé šroubovici. Je zázračnou osnovou života, jeho oslnivou hudbou jsou však oscilující nervové sítě. V kreativních okamžicích jako by se čas rozšířil, aby obsáhl úplně najednou celou symfonii anebo zcela novou myšlenku. Takové tvůrčí okamžiky pochopení, snění s otevřenýma očima a přístupy k Vědomí lidstva se odehrávají v komplexním, částečně nevědomém duševním stavu a obohacují nejen vlastní duši, ale zpětně i celé Vědomí lidstva. Mysl je produktem společenských interakcí, od narození se vyvíjí napodobováním jiných myslí. Je proto jedinečná, neopakovatelná a ovlivnitelná. Měli by na ni působit muži a ženy,  kteří sami nalezli smysl života, protože lidé velmi potřebují vidět život smysluplný, aby stálo za to žít. Ti, kteří byli obdarováni vizí budoucnosti, by měli mít morální odvahu a intelektuální sílu přesvědčit ostatní, že je moudré tuto vizi uskutečnit. Podle náhledu vědců existuje mysl společnosti, jež by měla být oslovována, léčena a reformována. Tolik chybí této společné mysli, tolik chybí například soucit, lidé dělají i to, co je proti jejich nejvyššímu zájmu… Člověk byl obdařen mozkem s úžasnou kapacitou, jež je dosud z podstatné části nevyužitá. V plánu lidského genomu je jistě počítáno s velikými úkoly, dnes však jen tušenými.        

Polární záře vysílá po strunách paprsků tobě vstříc světelné bytosti, jež hudba roztančila. Dál nastavuj dlaň duchovním poselstvím, čelo i svoji tvář. Dostáváš perlu až z hlubin času vynořenou, svítivě mléčnou, z křišťálu i zrůžovělou. Ne perlu černou, protože dost bylo samoty i mezi blízkými. Celou duši, paletu barev a slov prostupuje světlo a bezbřehé milosti. Poznáváš velký dar blízkosti. Jsi obdarován duchovním poselstvím, velikým poznáním, že dokud máš úkol zde na Zemi a rozpoznal jsi ho, dokud rozdáváš Lásku, nejsi sám, nikdy nebudeš sám. Pošli to dál!

                                                                                      Věra Ludíková                          

 

PS. Jedním z východisek mé výzvy byla vědecká genetická literatura se zvláštním přihlédnutím  k dílu prof. MUDr. Františka Novotného, DrSc.                      V. L.