Ze současné české literatury

 

Věra Ludíková

 

Pošli to dál I

 

Pošli to dál II

 

Pošli to dál III

 

Uslyšet duši

 

Z Literárních novin

 

Příspěvky do knížky Pošli_to_dál

 

Rozhovor pro Astro

 

Na_výstavě Svět_knihy 2003

 

Literární noviny o_poselství Pošli to dál

 

Kantáta

 

Autorské večery

 

 

Novoročenka 2002

Pošli to dál

V Průmyslovém paláci v Praze probíhá v těchto dnech velkolepý knižní veletrh "Svět knihy". Zásluhou české básnířky a vydavatelky Věry Ludíkové byla součástí veletrhu také expozice esperantských knih.

U příležitostí této výstavy paní Ludíková uspořádala překrásnou odpolední akci, skládající se ze dvou částí. V 15 hodin započal program jako doprovod esperantské expozice. Program zahájil pan Jiří Patera. Své příspěvky přednesli dr. Petr Chrdle (o esperantu obecně), Jiří Patera (o duchovním provolání básnířky Věry Ludíkové "Pošli to dál" v českém jazycc a v esperantu) a Miroslav Malovec (esperanto na internetu). Úryvky z provolání Věry Ludíkové "Pošli to dál" v českém jazyce a v esperantu a básné Eli Urbanové, Čestmíra Vidmana, Jiřího Karena (který jii není mezi námi) a Zdenky Bergrové recitovali Miroslav Smyčka a Josef Vích, kteří přednesli také písňové části programu.

První část programu uzavřel Jiří Patera, který pozval přítomné k návštěvě expozice. Bezprostředně poté byla zahájena druhá část progranu - autorské čtení z knihy Věry Ludíkové "Pošli to dál".

Když jsem před časem překládal toto poselství, vůbec jsem netušil, jaký bude jeho výsledek, totiž překrásná kniha o 192 stranách s mnoha ilustracemi. Poselství vyšlo v českém a deseti dálších jazycích, mezi nimi také v esperantu. Kromě toho mnozí další autoři přispěli do knihy svými vlastními "poselstvími lidem a vesmíru" (z podtitulu knihy), celkem 83 (včetně ilustrátorů.). Již z tohoto počtu je zřejmé, že se jedná o úctyhodnou knihu, doprovázenou krásnými ilustracemi Zdeňka Hajného (majítele významné pražské galerie), Jana Kristoforiho, Věroslava Bergra a mnohých dalších. Knihu můžeme doporučit nejen k přečtení, ale též k prostudování, protože přístup k tématu se líší od autora k autoru.

V programu se představili mnozí z těchto autorů. Všechny části programu měly společný rys: touhu po míru a lásku k lidem. Z básníků, známých našim esperantistům, byli přítomni Zdenka Bergrová, Věra Ludíková, Eli Urbanová a Čestmír Vidman. Bohužel již navždy mezi nimi chybí Jiří Karen.

Jednotlivé části programu uváděl Jaromír Husák. I tato druhá část programu byla plná hudby: na harfu hrál Jiří Vyšata, zpívali Renata Jandová, Miroslav Smyčka a Josef Vích.

Pozoruhodné odpoledne skončilo o 17. hodině. O celý umělecký program se nejvíce zasloužila Věra Ludíková, příznivkyně esperanta. Především je nutno ocenit její velikou práci a nánahu, vynaloženou na zpracování nikoli jednoduché knihy, organizaci esperantské expozice a celého programu, který byl v plném souladu s hlavním úkolem a posláním esperanta. Všichni účastníci se rozcházeli velmi spokojeni s krásným odpolednem.

Jaroslav Mráz