Zdenka Bergrová (1923-2008)

básnířka a překladatelka - poetino kaj tradukistino

Věroslav Bergr (1928)

malíř, ilustrátor, sochař - pentristo, ilustristo, skulptisto


ĉefpaĝo

 

 

Vidu Esperantan enciklopedion VikipedioEldonejo KAVA-PECH


 Zdenka Bergrová zemřela 22. května 2008

Život, můj bratr - k nedožitým 86. narozeninám

(19. 3. 2008 a 6. dubna 2008)

Novinky:Pocta Mahlerovi – Praha, Villa Pelé, 1.6.2015

Pocta Mahlerovi – Jihlava 10.7.-15.9.2013

Mi renkontas vortojn

(Potkávám slova, traduko Jaroslav Krolupper, 2012)

Bibliografie Zdenky Bergrové 2005-2011

Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové - bibliografie 1945-2005

Podzimní měsíc - Aŭtuna luno

doc | pdf

Ohlas Li Poa

Vesmír zvoní hvězdami - Kosmo sonoras per steloj

(čeština-esperanto, přeložil/tradukis Jaroslav Krolupper, 2007)

Havlíčku Borovský, je humor na trosky? (Riopress 2006)

ke 185. výročí narození K.H.B.

Nový překlad Shakespearových sonetů

42 vybraných sonetů v novém překladu Zdenky Bergrové vydal Oftis v Ústí nad Orlicí 2004

Vlastní projevy v roce: 2004 - 2005

POHÁDKOVÁ KNÍŽKA PRO DĚTI :

ŠIMY a jiné opičárny

FABELLIBRO POR INFANOJ

ŜIMIO kaj aliaj simiaj petolaĵoj

Pohádky přeložené do esperanta / Esperantigitaj fabeloj:

Nigra reĝidino * Bobelo * Kolrimeno de Bariko * Feliĉo, aŭdigu vin * Ĉio flugas * Ŝimmi * Fontano ne estas lavabo * La malnovmoda pentristo Marteno * La fratoj de Krakonoŝo * Gaja rakonto * Infanoj de la respubliko *

 

Výstavy Věroslava Bergra * Ekspozicioj de Věroslav BergrSbírky básní Zdenky Bergrové s ilustracemi Věroslava Bergra:

Poemaroj de Zdenka Bergrová kun ilustraĵoj de Věroslav Bergr:

 

Jedinému čtenáři (1990)

(Al unu sola leganto)

Leťte, ptačí noty (1990)

(Flugu, birdaj notoj)

Praha je pečeť (1990)

(Prago estas sigelo)

Slova noci (1996)

(Vortoj de la nokto)

Humor má černé dno (1996)

(Humoro havas nigran fundon)

 

 Několik dalších překladů do esperanta - Kelkaj aliaj tradukoj al Esperanto

 

 

 

Výstava, která proběhla v listopadu 2006

 Ĉeĥa Esperanto-Asocio