VLASTNÍ PROJEVY V ROCE 2004

 

William Shakespeare: Ze sonetů (Sonets), poezie, 96 stran, vázáno v imitaci kůže, 4 ilustrace Věroslava Bergra, předmluva, vydavatelstvi PFTIS, Ústí nad  Orlicí, 2004, ISBN 80-86845-10-9.

 

Proč psal Shakespeare sonety, článek a 10 ukázek, sonety č. 29, 34, 40, 53, 57, 94, 121,12?9,138, 147, vydal týdeník Obrys Kmen č.8, str. 3

 

Několik epigramů; poezie, Obrys-Kmen č..32, str 4

 

 

Mlácení slámy, povídka, 5 stran (přibližně), Obrys-Kmen, č.34, str.3

 

Nepoznávám lidi, epigram, Obrys-Kmen č. 44, str. 4

 

Živé kulturní centrum na Novodvorské, článek,1 stránka, Haló noviny Kulturní

rubrika str.8, 18.3.04

 

Srbští básníci o Srbsku, článek, l.stránka, Haló noviny, Kulturní rubrika str.8,

3.4.04

 

Nejdřív to krokusy zkusí, Ale, Odkukaly jarní křížky, Povlovná stráň, - básně, vydal Výbor národní kultury 2/04, Nová  česká poezie

 

Překlad, Pochopení, Patálie reálie, Ten ta to a dvojsmysly, Světlé jevy, Idiomy jsou idiotiny? Dvojí rychlost, Horší po lepším, Reklamy jsou jímky na klamy, Titulkáři a dabinkáři, Avantgarda a jiné hry, Tajemno, Strojový překlad a jiné zázraky, - překladatelské Sloupky, Týdeník rozhlas č. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52.

Počet stran dohromady 13, články populárně vědecké.

 

La Fratoj de Krakonoso (Krakonošovi bratři) pohádka v překladu Jiřího Patery do esperanta, stran 7, začátek na str.3 Bulteno de Esperantista klubo en Praha Nro 1 (170)

 

Gaja rakonto (Všechno lítá) pohádha v překladu Jiřího Patery do esperanta, stran

10, začátek na str.10, Bulteno de esperantista klubo en Praha, Nro 2 (171)

 

Nigra rozo (Černá růže), povídka v překladu Jiřího Patery do esperanta, stran 4,

začátek na str. 2, Bulteno de esperantista klubo en Praha, Nro 3 (172)

 

W. Shakespeare: Sonet č.129 (překlad do češtiny Z.Bergrová) stran 1 na str.9,

Blteno de esperantista klubo en Praha, Nro 3 (172)

 

Glosy bez názvu v rubrice Několikavětář v Dokořán, buletin Obce spisovatelů, č. 30 a 31.

 

Anketa v týdeníku Obrys-Kmen - příspěvek str. 2

 

O tajemství slunovratu - článek, Haló noviny, str.8, 13.12.04

 

 

VLASTNÍ PROJEVY V ROCE 2005

 

 

Černá růže, povídka, v týdeníku Obrys-Kmen 3/2005 - 21.1.05, asi 5 normostran, strana 3

 

Láska je v boji, Dávným vlastencům. Dvě básně v publikaci Dokud básník zpívá, Literární soutěž Alše Balcárka, vydá Janua 2005