■ ■ ■   Zdenka Bergrová  

                       verše 1968-73

Když taje sníh,

to jsem já,

do stříbra utajená žluť.

Když ptáci padají z hnízd,

to jsem já,

čirá.

Když listí umlká,

to jsem já,

sněhobílá.

Když ještě potom

slunce vychází,

to jsem já

v krůpějích

lila.

 

■ ■ ■

 

Nabito úžasem

kyvadlo námi cloumá,

už úpí nablízku

i srdce s puklinou

a kde ten život je?

Kde čeká, kde se

ztrácí?

Byl to tak rychlý let,

že zůstal za námi?

 

 

 

 

PhDr. Zdenka Bergová

10. 3. 1923           22. 5. 2008