Čestmír Vidman (1921-2013)

básník - poeto


ĉefpaĝo

 

 

Vidu Esperantan enciklopedion VikipedioEldonejo KAVA-PECHVIDMAN Čestmír

en Esperanto

31. 10. 1921 v Monfalcone, Itálie

18. 10. 2013 Praha

Bydliště: V Rybničkách 1856, , Sečská 25, 100 00 Praha 10

Vzdělání: reálka v Příbrami, od kvarty malostranská reálka, kde v roce 1939 maturoval, pak vysoká škola, ing.

Organizován: Spolek českých bibliofilů; Český esperantský svaz (od 1979); Česko-japonská společnost, Společnost bratří Čapků, Klub Českého rozhlasu Vltava, Klub aktivního stáří, Společnost přátel PEN-klubu, Společnost Jakuba Jana Ryby.

Zaměstnání: úředník v Poldině huti v Kladně (1941-45); pracovník vývozního odd. Organizace zahraničního obchodu (1947-82). Básník, esperantista.

Dílo:

a) poezie: Moře 1972: Miska rýže, 1974; Vteřiny slunečních hodin, 1975; Hra zvaná život, 1977; Čím se líčíte, Ičiki, 1979; Pod horou Fudži, 1980; Křížalami voní dálka,198l; Cestou,1986; Vyhlížení k domovu, 1992; spoluautor sborníků v esperantu: Niaj aŭtoroj sin prezentas al vi (Naši autoři se vám představují), 1980; Kvarfolio (Čtyřlístek),1985; Současní čeští básníci v 1000 verších,1989;

b) divadelní hry a adaptace pro představení jednoho herce: Sama mezi všemi (1985), Půlstoletí pod šminkou (1987), Tvář herečky (1989); Já, Kunhuta, královna česká (1990), Já, Eliška Přemyslovna, královna česká (1991), Já, Alžběta Rejčka, někdy královna česká (1992), Stopa Locacorten (1993), Paní v erbu lvice (1994), Brala jsem drogy (1996). Spolupráce s Českým rozhlasem. Hru o Elišce Přemyslovně dávala Eva Seemannová (ve svém vlastním překladu) na Světovém kongresu esperantistů v Praze 1996.

Rukopis: Retrográdní slovník

 

 Novinka:

Sedmnáct slabik * Dek sep silaboj

(2009, tr. Jaroslav Krolupper)

 Písně kosmické po 125 letech

(pocta Janu Nerudovi)

(Kritický posudek Štěpána Vlašína)

Čestmír Vidman ve středních letech 
 Ĉeĥa Esperanto-Asocio