Eli Urbanová (1922-2012)

esperantská básnířka - esperantlingva poetino


ĉefpaĝo

 

 

Vidu Esperantan enciklopedion VikipedioEldonejo KAVA-PECH


 Eli Urbanová

*8.2.1922 Čáslav

20.1.2012 PrahaEliška (Eli) Urbanová, rozená Vrzáková, je česká básnířka píšící v esperantu, někdejší členka Esperantské akademie, čestná členka Světového esperantského svazu a Českého esperantského svazu.

Eliška (Eli) Urbanová, fraŭline Vrzáková, estas ĉeĥa poetino verkanta esperantlingve, iama Akademianino, honora membro de UEA kaj ĈEA.Díla - VerkojZrcadlo (1940)

Nur tri kolorojn (1960)

Tuko (1977)

El subaj fontoj (ĈEA 1981)

Verso kaj larmo (Iltis 1986)

Sub la signo de la Praga Skolo (1989)

Vino, viroj kaj kanto (Fonto 1995)

Gastoj (Praha 1995)

Hetajro dancas (Fonto 1995)

Peza vino / Těžké víno ( KAVA-PECH 1996)

(do češtiny / enĉeĥigis Josef Rumler)

El mia buduaro (Fonto 2001)

Rapide pasis la temp' (KAVA-PECH 2003)

Josef Rumler (1922-1999) kaj la Praga Skolo (2003)

Prefere ne tro rigardi retro (KAVA-PECH 2007)

O Eli Urbanové - Pri Eli UrbanováBernard Golden: La eraraj tezoj de Eli Urbanová (1989)

Jitka Skalická: Eli Urbanová (2003)

Petr Chrdle: Dek demandoj al Eli Urbanová (2003) Ĉeĥa Esperanto-Asocio


Čestmír Vidman pri Eli Urbanová