Věra Ludíková, roz. Urbanová - básnířka, 16.6.1943 Ústí nad Orlicí, vdaná (od 64)

 

NYNÍ autorka a nakladatelka (CHRONOS). MANŽ. František (1943, ing., technik). DĚTI Věra Szilvási Pohořalá (1969, MUDr.), Lenka Balcarová (1971, Ing.), Petra (1971-94). ST Jedenáctiletá střední škola, Ústí nad Orlicí 60. ZÁJMY umění, zvláště poezie, historie, přírodní vědy, rodina. KRÉDO Píšu a prosazuji duchovní poezii, takovou, která dává světlo a naději. - Jestliže jsi obstál v osudové zkoušce, pověz o své zkušenosti jiným, dokonce by to měla být tvá povinnost P Odeon, nakl. krásné literatury a umění, Parlament ČR. Ž zákazy studia a kádrové problémy. spol. členka Obce spisovatelů D knihy: 92 Váhy, 93 Oni netuší, 94 Uslyšet duši, 97 Uslyšet duši (básně a texty), 98 Ekaŭdi la animon (Uslyšet duši), 99 Uslyšet duši 1 + 10 (překlady do 10 jazyků), 2000 Uslyšet duši 1 + 16 (překl. do 16 jaz.), 01 Kantáta, 02 Je jaro (Estas printempo - mystická báseň získala Certifikát o vytvoření čes. rekordu „Kniha s textem v 37 jazycích“), 03 Pošli to dál, 04 Pošli do dál II, 05 Pošli to dál III; básně a eseje uvedeny v knihách:Ohlasy Starého zákona v čes. liter. 19. a 20. stol. (97), Podorlická poezie - výbor (96), Krajem lidí a kamenů II (04), Před hradbami noci (04), Zdeněk Hajný (04), Do Ciebie Ojecze ... Antologia Modlitw Wspölczesnych (03), O životě, člověku a Bohu (05) a v desítkách časop., též v internet. podobě; práce s adepty poezie: Almanach mladých básníků Podorlicka I, II (01, 02); úvodní slova, doslovy a recenze knih; své knížky představuje spolu s předkladateli na autor. večerech, převážně v PEN klubu a v Náprstkově muzeu; řada básní byla zhudebněna. B Průvodce po nových jménech čes. poezie a prózy 1990-95 (96); Literární noviny, Mosty, MF Dnes, Alternativa nova, Obratník, esperantské časop. v Čechách, Holandsku a v Číně ad. (Křesťanská revue, Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, Romano kurko; rozhovory pro rozhlas, stanice Regina, Proglas).

         PA chronos, nakladatelství, k Břečkám 110, 143 00 Praha 4-Cholupice, tel. 261 912 110, 606 375 823. http://mujweb.cz/Kultura/bergrova/ludikova.htm.