Jana Cíchová-Hrdličková (1923-2014)

esperantská básnířka - esperantlingva poetino


ĉefpaĝo

 

 

Vidu Esperantan enciklopedion VikipedioEldonejo KAVA-PECH


 


Jana Cíchová-Hrdličková (1923-2014)


povoláním někdejší průvodkyně cizinců, je mezinárodně známá esperantská básnířka a překladatelka. Její překlady beletrie a vzdělávací texty se objevovaly v časopisech Paco, La Suda Stelo, Norda Prismo. Pracovala i jako hlasatelka esperantského vysílání československého rozhlasu.profesie iama frem­dul­gvidistino, estas inter­na­cie konata kiel esperant­ista poetino kaj traduk­antino. Ŝiaj tradukoj de beletro kaj de klerigaj tekstoj aperadis en la revuoj Paco, La Suda Stelo, Norda Prismo. Ŝi laboris kiel parolistino de Esperanto-redakcio de ĉeĥoslovaka radio.
Jana Cíchová-Hrdličková en la biblioteko de Černovice

fotis Václava Šenoltová, bibliotekistino


Básně - Poemoj

La infano de Lidice


Ĉiam Lidice


Liriko intima (1988)


Kvar sezonoj (1990)


Pragaj preĝoj (1991)


Signo de ekkrio (1991) Ĉeĥa Esperanto-Asocio